Kontakt

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław


Prezes Zarządu

Norbert Kowalczyk

Szef Pionu Cargo i Techniki

Dorota Rumińska

Główny Księgowy

Agnieszka Karczewska


Godziny pracy

Biuro:
Poniedziałek – Piątek od godz.8.00 do 16.00
Magazyn:
Poniedziałek-Piątek 07:00 -01:00
Sobota 8:00 – 23:00
Niedziela 08:00 – 01:00


Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław S.A.

ul. Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław
REGON 931904985 ,NIP 894-24-51-600

Zespół

Kierownik Magazynu i Składu Celnego (Cargo Warehouse Manager)

Robert Groński

Z-ca Kierownika Magazynu i Składu Celnego (Cargo Warehouse Deputy Manager)

Szymon Sekulski

Specjalista ds. Cargo (Cargo Specialist)

Łukasz Barski

Specjalista ds. Cargo (Cargo Specialist)

Marcin Pikor

Sekretariat Zarządu Tel. (71) 3581 121,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: ldt@airport.wroclaw.pl
Pion Cargo i Techniki

Informacje o powierzchniach do wynajęcia
Dorota Rumińska

Tel. (71) 3581 125,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: d.ruminska@airport.wroclaw.pl

Główny Księgowy

Agnieszka Karczewska

Tel.  (71) 3581 123,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: a.karczewska@airport.wroclaw.pl

Kadry

Agnieszka Kotlarska

Tel. (71) 3581 124,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: a.kotlarska@airport.wroclaw.pl

Magazyn cargo

Kierownik Magazynu i Składu Celnego
Robert Groński

Z-ca Kierownika Magazynu i Składu Celnego
Szymon Sekulski

Tel. (71) 3581 126,
Fax. (71) 3537 765,
e-mail: r.gronski@airport.wroclaw.pl
e-mail: s.sekulski@airport.wroclaw.pl
Informacja o frachcie w imporcie i eksporcie

Logistyka i transport
Łukasz Barski
Marcin Pikor

Tel. (71) 3581 318 lub 219
Fax. (71) 3537 765,
e-mail: cargowro@airport.wroclaw.pl
Rozliczenia/Skład celny
Paulina Ciurys
Tel. (71) 3581 319,
Fax. (71) 3537 765,
e-mail: sc.ldt@airport.wroclaw.pl

Skontaktuj się z nami

Godziny pracy

Biuro:
Poniedziałek – Piątek od godz.8.00 do 16.00
Magazyn:
Poniedziałek-Piątek 07:00 -01:00
Sobota 8:00 – 23:00
Niedziela 08:00 – 01:00


Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław S.A.

ul. Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław
REGON 931904985 ,NIP 894-24-51-600