Kontakt

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław


Prezes Zarządu

Norbert Kowalczyk

Dyrektor ds. Infrastruktury i Inwestycji

Dorota Rumińska

Główny Księgowy

Agnieszka Karczewska


Godziny pracy

Biuro:
Poniedziałek – Piątek od godz.8.00 do 16.00
Magazyn:
Poniedziałek-Piątek 07:00 -01:00
Sobota 8:00 – 16:00
Niedziela 16:00 – 01:00


Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o. o.

ul. Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław
REGON 931904985 ,NIP 894-24-51-600

Zespół

Kierownik Magazynu i Składu Celnego (Cargo Warehouse Manager)

Szymon Sekulski

Z-ca Kierownika Magazynu i Składu Celnego (Cargo Warehouse Deputy Manager)

Łukasz Barski

Specjalista ds. Cargo (Cargo Specialist)

Robert Groński

Specjalista ds. Cargo (Cargo Specialist)

Maciej Wach

Sekretariat Zarządu Tel. (71) 3581 121,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: ldt@ldt.com.pl
Dyrektor ds. Infrastruktury i Inwestycji
Informacje o powierzchniach do wynajęcia
Dorota Rumińska

Tel. (71) 3581 125,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: d.ruminska@ldt.com.pl

Główny Księgowy

Agnieszka Karczewska

Tel.  (71) 3581 123,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: a.karczewska@ldt.com.pl

Kadry

Agnieszka Kotlarska

Tel. (71) 3581 124,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail: a.kotlarska@ldt.com.pl

Magazyn cargo

Kierownik Magazynu i Składu Celnego
Szymon Sekulski

Z-ca Kierownika Magazynu i Składu Celnego
Łukasz Barski

Tel. (71) 3581 126,
Fax. (71) 3537 765,
e-mail: s.sekulski@ldt.com.pl
e-mail: l.barski@ldt.com.pl
Informacja o frachcie w imporcie i eksporcie

Logistyka i transport
Robert Groński
Maciej Wach

Tel. (71) 3581 318 lub 219
Fax. (71) 3537 765,
e-mail: cargowro@ldt.com.pl
Rozliczenia/Skład celny
Paulina Ciurys
Tel. (71) 3581 319,
Fax. (71) 3537 765,
e-mail: sc.ldt@ldt.com.pl
IOD

Magdalena Kolenda – Adwokat

Tel. (71) 3581 121,
Fax. (71) 3581 122,
e-mail:  magdalena.kolenda@wroclawadwokat.pl

Skontaktuj się z nami

Godziny pracy

Biuro:
Poniedziałek – Piątek od godz.8.00 do 16.00
Magazyn:
Poniedziałek-Piątek 07:00 -01:00
Sobota 8:00 – 16:00
Niedziela 16:00 – 01:00


Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.

ul. Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław
REGON 931904985 ,NIP 894-24-51-600

Zgoda na podanie danych osobowych do formularza kontaktowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w systemach komputerowych przez Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zarembowicza 40 w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w e-mailu.

Zostałam/ em poinformowany przez Administratora Danych Osobowych tj. Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zarembowicza 40 o tym, że :

Podanie danych osobowych w postaci imienia , nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia przez LDT Wrocław odpowiedzi na zapytanie zawarte w e-mailu.
Dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ).
Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na e-maile.
Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.