DZIAŁY SPÓŁKI

sekretariat Zarządu tel. (071) 35 81 310
kancelaria tel. (071) 35 81 323
dział marketingu tel. (071) 35 81 230,
(071) 35 81 231,
(071) 35 81 329
dział inwestycji tel. (071) 35 81 330
dział administracyjny tel. (071) 35 81 317
dział eksploatacji tel. (071) 35 81 331
dział informatyczno-energetyczny tel. (071) 35 81 333
pion bezpieczeństwa tel. (071) 35 81 434
Lotniskowa Straż Pożarna tel. (071) 35 81 340