HISTORIA

LOTNICZEGO DWORCA TOWAROWEGO WROCŁAW


  • wrzesień 1998 – utworzenie spółki pod nazwą „Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Spółka z o.o.”;
  • czerwiec 1999 – otwarcie terminala towarowego CARGO;
  • marzec 2000 – rozszerzenie działalności statutowej o magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów;
  • w 2001 roku – rozpoczęcie budowy hali magazynowej CARGO II wraz z placem manewrowym i parkingowym;
  • październik 2002 – otwarcie terminala CARGO II;
  • listopad 2004 – rozpoczęcie budowy nowej hali magazynowej CARGO III;
  • kwiecień 2005 – otwarcie nowej hali magazynowej CARGO III;
  • styczeń 2011 – rozpoczęcie budowy hali magazynowo-biurowej CARGO IV;
  • grudzień 2011 – otrzymanie statusu Zarejestrowanego Agenta (PL/RA/00013-01) zatwierdzony prze Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  • czerwiec 2012 – otwarcie nowej hali magazynowo-biurowej CARGO IV.