Zarejestrowany Agent (RA)

Zarejestrowany Agent (RA)

nr (PL/RA/00013-01)

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. od 02.12.2011 r posiada zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego status  zarejestrowanego agenta   (PL/RA/00013-01)             i zgodnie  z  Rozporządzeniem wykonawczym  Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego jest uprawniony do stosowania w stosunku do przesyłek lotniczych  środków kontroli w zakresie ochrony.